ED Pills
Your love life without pills | Viagra devient moins cher et plus disponible | Viagra per i suoi benefici | Letztes Wort zu Viagra | Viagra utan recept i Sverige

Erectile dysfunction company launches website to get generic Viagra in Germany

Category Archives: Uit die Woord

SÓ MOET JULLE DAN BID:

LAAT U KONINKRYK KOM. God is Skepper van die hemel en die aarde. Dit beteken dat hemel en aarde aan Hom behoort. In ‘n sekere sin is die koninkryk van…

Lewensbrood

En toe die seuntjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter; en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê: Ek het…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

LAAT U NAAM GEHEILIG WORD. God is heilig – dit hoor ons oor en oor in die Woord. Ons hoor onder andere in Levitikus 11: Want Ek is die HERE…

Lewensbrood

En Farao se dogter antwoord haar: Ja. En die jongmeisie het geloop en die seuntjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar: Neem hierdie seuntjie en soog…

Lewensbrood

Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind, en kyk, dit was ’n seuntjie wat huil! En sy het hom jammer gekry en gesê: Dit is een van die…

Lewensbrood

En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om ’n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien…

Lewensbrood

Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom ’n mandjie van biesies geneem en dit met lymgrond en pik bestryk; en sy het die…

SÓ MOET JULLE DAN BID:

ONSE VADER WAT IN DIE HEMELE IS. Wanneer die Here Jesus ons leer oor gebed, dan leer Hy ons dat ons nie soos die skynheiliges en die heidene moet bid…

Lewensbrood

EN ’n man uit die huis van Levi het gegaan en ’n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en ’n seun gebaar. En toe sy sien…

Lewensbrood

En omdat die vroedvroue God gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê: Al die seuns wat gebore word, moet…

Lewensbrood

Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk….

Lewensbrood

Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seuntjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte…

Om sout te wees beteken om te kan bid

Ek glo nie ons besef die onbeskryflike genade van om te kan bid nie. Kom ons dink vir ‘n oomblik. Ons raak stil en ons praat met enige, ewige, onbegryplike,…

Lewensbrood

En die koning van Egipte het met die Hebreeuse vroedvroue — die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua — gespreek en gesê: As julle die…

Lewensbrood

Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye…

In alle teenspoed is Christusgelowiges geduldig

Lees: Ps. 39:1-14 (vers 10) Rom. 5:3ev leer ons: ‘Ons roem ook in die verdrukkinge’, omdat ons weet dat swaarkry volharding kweek (sien ook Jak. 1:2ev), volharding bewerk weer geloofsgroei,…

Lewensbrood

Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Raämses gebou. Maar hoe meer…

Om sout te wees beteken om die Woord te ken.

Om sout te wees – om deel van die strydende Jerusalem te wees – dit beteken om toegerus te wees – toegerus te wees met die wapens wat God ons…

Lewensbrood

Toe staan daar ’n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie. Dié het aan sy volk gesê: Kyk, die volk van die kinders van Israel…

Lewensbrood

En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê: Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy…

Laat U Koninkryk kom…

Lees: Matth. 6:10 In die begin het God die hemel en die aarde geskape…Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en – dit was baie goed. Dit was sonder…

Lewensbrood

Daarop sê die manne vir Lot: Wie het jy hier nog? ’n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad — bring hulle…

Om Sout te wees….

Om sout te wees beteken om die poorte van God se stad te betree. In Openbaring 21 word die nuwe Jerusalem beskryf. Daar is twaalf poorte. Aan die oostekant is…

Lewensbrood

EN die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet…

Lewensbrood

Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis ná hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en…

Die Vader voorsien na liggaam en siel

Lees: Matth. 6:1-34 ‘Gee ons vandag ons daaglikse brood’. Wat ‘n heerlike vertroosting: Ek het Iemand wat dag na dag vir my sorg. Selfs in hierdie spanningsvolle tyd waarin ons…

Lewensbrood

Toe sê die HERE vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die HERE te…

Om sout te wees beteken om God te ken

Om sout te wees beteken om God aan mense bekend te stel. Ons is soos Moses destyds. Hy moet God gaan voorstel aan die Verbondsvolk van die Ou Testament. Wanneer…

Lewensbrood

En toe die son wou ondergaan, val daar ’n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat…

Laat U wil geskied…

Lees: Rom. 8:28-30/Matth. 6:10 Nou onlangs, toe ek een nag nie nie kon slaap nie en lê en rondrol het van bekommernis oor dinge wat ek niks aan kan doen…

Julle is die sout van die aarde

Wanneer ons na ons volk se geestelike gesteldheid kyk – ‘n mens wil amper huil. Ons sien hulle – volksgenote – sonder hoop – sonder geloof – kerkloos – sonder…

Lewensbrood

Verder het Hy vir hom gesê: Ek is die HERE wat jou uitgelei het uit Ur van die Chaldeërs om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê:…

Lewensbrood

Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom:…

Lewensbrood

Verder het Abram gesê: Aan my het U geen nageslag gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die HERE…

Lewensbrood

NÁ hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ’n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ’n skild en jou loon is…

ALLES GENADE ALLEEN

Alles, alles is genade – onverdiende guns alleen. Ons hoor in die Romeine-brief – maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde – en diensbaar geword het aan God…

Lewensbrood

SO het Abram dan uit Egipte na die Suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. En Abram was baie ryk aan vee,…

Lewensbrood

En Abram het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaargemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het…

Lewensbrood

EN die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys….

OORDENKING

Lees: Jak. 1:2-4 God vergeet nooit Sy maaksel nie. Wat ‘n wonderlike gerusstelling is daar nie vir ons opgesluit in hierdie Skrifgedeelte nie: selfs wanneer daar dinge oor ons pad…

Lewensbrood

En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ’n stad bou en ’n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ’n naam maak,…

Lewensbrood

En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal…

Lewensbrood

Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê: Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag ná julle, en…

DIE GENADE VAN DIE HEMELVAART EN WEDERKOMS

Veertig dae nadat die Here Jesus uit die dood opstaan, vaar Hy op na die hemel. Ons hoor sy beloftes – julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor…

Lewensbrood

EN God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor…

Lewensbrood

EN God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was; en God het ’n wind oor…

Lewensbrood

TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle…

DIE GENADE VAN DIE LEË GRAF

Die Here Jesus word in ‘n leë graf neergelê – die graf word so toegemaak – niemand kan daarin – en niemand kan daaruit. Drie dae later – dit is…

Lewensbrood

Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ’n lus was vir die oë, ja, ’n boom wat ’n mens kan begeer…

Lewensbrood

Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal…

rolex replicas for sale

agen judi bola , sportbook, casino, togel, number game, singapore, tangkas, basket, slot, poker, dominoqq, agen bola. Semua permainan bisa dimainkan hanya dengan 1 ID. minimal deposit 50.000 ,- bonus cashback hingga 10% , diskon togel hingga 66% bisa bermain di android dan IOS kapanpun dan dimana pun. poker , bandarq , aduq, domino qq , bandarqq online terpercaya. Semua permainan bisa dimainkan hanya dengan 1 ID. minimal deposit 10.000 ,- bonus turnover 0.5% dan bonus referral 20%. Bonus - bonus yang dihadirkan bisa terbilang cukup tinggi dan memuaskan, anda hanya perlu memasang pada situs yang memberikan bursa pasaran terbaik yaitu Bola168. Situs penyedia segala jenis permainan poker online kini semakin banyak ditemukan di Internet, salah satunya TahunQQ merupakan situs Agen Judi Domino66 Dan BandarQ Terpercaya yang mampu memberikan banyak provit bagi bettornya. Permainan Yang Di Sediakan Dewi365 Juga sangat banyak Dan menarik dan Peluang untuk memenangkan Taruhan Judi online ini juga sangat mudah . Mainkan Segera Taruhan Sportbook anda bersama Agen Judi Bola Bersama Dewi365 Kemenangan Anda Berapa pun akan Terbayarkan. Tersedia 9 macam permainan seru yang bisa kamu mainkan hanya di dalam 1 ID saja. Permainan seru yang tersedia seperti Poker, Domino QQ Dan juga BandarQ Online. DEWI365 adalah Bandar Judi Bola Terpercaya & resmi dan terpercaya di indonesia. Situs judi bola ini menyediakan fasilitas bagi anda untuk dapat bermain memainkan permainan judi bola. Didalam situs ini memiliki berbagai permainan taruhan bola terlengkap seperti Sbobet, yang membuat DEWI365 menjadi situs judi bola terbaik dan terpercaya di Indonesia. Tentunya sebagai situs yang bertugas sebagai Bandar Poker Online pastinya akan berusaha untuk menjaga semua informasi dan keamanan yang terdapat di POKERQQ13. DEWI365 adalah Bandar Judi Bola Terpercaya & resmi dan terpercaya di indonesia. Situs judi bola ini menyediakan fasilitas bagi anda untuk dapat bermain memainkan permainan judi bola. Kotakqq adalah situs Judi Poker Online Terpercayayang menyediakan 9 jenis permainan sakong online, dominoqq, domino99, bandarq, bandar ceme, aduq, poker online, bandar poker, balak66, perang baccarat, dan capsa susun. Dengan minimal deposit withdraw 15.000 Anda sudah bisa memainkan semua permaina pkv games di situs kami. Jackpot besar,Win rate tinggi, Fair play, PKV Games. https://jasapkv168.com/ Situs BandarQQ, BandarQ Terpercaya, Mainkan QQ Uang Asli Dengan Server Pkv Games & Mainkan SitusQQ Online Melalui Deposit Pulsa. Jika anda mencari agen bandar bola online dengan tingkat kepercayaan tertinggi untuk main taruhan judi bola, Bola168 adalah pilihan tepat. Bola168 merupakan. bandar judi online terbesar yang telah memiliki izin resmi sebagai agen bola online terbaik dan sudah lama terakui.