Category Archives: Menings

Perspektief: “Struggle”-liedjies en jakkals-streke

Terwyl die term “nuwe wêreld” oral gehoor word, en ons inderdaad byna daagliks nuwe onsekerhede in die gesig staar, is dit vandag ewe noodsaaklik om ook terug te kyk. Die…

Die 1933 depressie

In 1933 was die mense in Suid-Afrika geweldig verarm, maar dit was nie van luiheid, slegtigheid of gebrek aan prestasie  hoekom die mense arm was nie. ‘n Lang rits vernietigende…

Covid-19 ontbloot die grondwet

Die verwagte uitspraak van die Hooggeregshof – ter handhawing van institusionele rassisme – was ‘n wekroep vir talle. Die werklikheid wat steeds ontken word, is dat die uitspraak inderwaarheid korrek…

Perspektief: ‘n Nuwe wêreld

April 2020 was ‘n warrelwind – baie mense fokus steeds op die broodlyn, daarom is dit lewens-noodsaaklik om perspektief te verkry, én behou. Lewensbeskoulik, moet gelowiges nou hul ankers vasslaan. …

Hande

Die hand: uniek onder die skepsels van God het die mens hande wat ʼn wye verskeidenheid dinge kan doen. Ons ken die harde, geëelte hande – hedendaags meermale spreekwoordelik, meermale…

Perspektief: Trek die wa deur die drif

Shakespeare se “Much ado about nothing” kom onwillekeurig tussen elke paar intelligente ore op: Dit blyk die land se president het die verbysterende vermoë om die hoë kultuur van satire…

Perspektief: Na die storm

Die einde van week 2 van die gedwonge kwarantyn bring gemengde nuus: Positief – mense skuif paniek opsy, intelligente vrae word gevra, weliswaar vrae wat die liberale dampkring, humanistiese mags-klas…

ANC beleid word kopseer

Die toestroming van plakkers na stede en dorpe wat deur die ANC georkestreer was sedert 1994 is besig om ʼn kopseer te word vir die regering.  Sedert 1994 is uitlanders…

Perspektief: Die Covid-agenda

Met week 1 van die gedwonge kwarantyn agter ons, wil ek vir u ‘n bladsy met kolletjies voorhou. (onthou jy die prentjie van genommerde kolletjies?) Een opmerking ter redelikheid: Dat…

Jammer oor die onderbreking

Die eienaars en redaksie van Die Vryburger bied hiermee sy verskoning aan ons lesers vir die onderbreking wat oor twee dae geduur het. Die hedendaagse tegnologie laat ’n mens soms…

CA reageer op “Pray for South Africa”

Met verwysing na president Ramaphosa se oproep vir ʼn nasionale dag van gebed, wil die Calvinistiese Alliansie Christen-gelowiges herinner dat God gebed tot ons heil beskik, en dat Hy alleen…

Gehoorsaam – Aan wie?

Met die huidige 21-dae afsluitings bevel van die regering is daar sekere vrae wat na vore kom. Meeste opgevoede mense gee gehoor aan hierdie opdrag terwyl daar onder sekere groepe…

Die Koronavirus en die Gelowige

Wanneer ons vandag om ons kyk sien ons iets wat grens aan byna massahisterie: mense wat rondhardloop soos miere op ‘n warm plaat – ‘n klein, met die oog onsigbare…

Perspektief: Waarlik, God is goed

Waarlik, God is goed, vir die wat rein van hart is. Ons staan op die vooraand van ’n onseker kwarantyn; na alle verwagting gaan die komende weke ’n ekonomiese tol…

Onderwys en die virus pandemie

Die onderwys stelsel in Suid Afrika het die afgelope twee-en-’n-half dekades, soos vele ander stelsels stelselmatig verval.  Standaarde is verlaag om ‘n kunsmatige hoër slaagsyfer aan die einde van elke…

ANC is verantwoordelik vir krisis

As die ANC nie so gulsig was om miljarde Rand van belasting geld te steel in hulle korrupsie wandade nie, en nie so behep is met hulle swart bemagtiging wat…

Perspektief: Covid-19 en liberale “apart-hate”

Die wêreldmedia is aan’t gons oor die Corona-virus; oral stel regerings noodmaatreëls in en tot groot mate word daar meer paniek as nodig geskep. Dit is wel ook verblydend om…

Perspektief: Liberale neo-apartheid

Die openbare debat rondom die sogenaamde nalatenskap van apartheid ontaard, tragies uit breër volkskring, in ’n neo-apartheid teen ons voorgeslagte. Die nuwe boosheid groei uit die propaganda-saad van onder andere…

Perspektief: Omvattende rassisme

Februarie 2020 het weer eens die omvang van rassisme en perkloosheid van die Afrikaan se haat getoon. Dit het ook duidelik die de facto skeuringslyne in ons volk her-beklemtoon. Dat…

Perspektief: Demokrasie?

Elkeen met ‘n spreekwoordelike seepkassie het na verlede week se SONA-sirkus een en ander te sê oor “demokrasie”; die gebruiklike oproepe dat almal koert saamwerk “ter wille van …” eggo…

Perspektief: SONA-drome

Die jaarlikse spog-fees is geskeduleer vir vannaand. Benewens die verspilling van miljoene en die optog van pronkende narre, spreek die jaarlikse SONA van die kern van staats-verval en eiegeregtige arrogansie…

Perspektief: Februarie ligpunt-fakkels

Ek het die afgelope dae die sosiale media kommentaar – deur sowel rolspelers op die kultuurakker, as die breë publiek, insiggewend gevind. Februarie is vir ons volk ’n maand vol…

Perspektief: Slagoffers?

Ons het die punt bereik waar die verval van Suid-Afrika nie meer ontken kan word nie. Die liberale dampkring het nou begin met ‘n hernieude kaping van die openbare debat,…

Nuwe party glo ANC versnel revolusionêre klimaat

Die ANC versnel die skepping van ‘n kommunistiese rewolusionêre klimaat in Suid-Afrika Daar kan geen twyfel meer wees dat die ANC besig is omdie skepping van ʼn kommunistiese rewolusionêre agenda…

2020 – Boodskap van die Calvinistiese Alliansie

Die nuwe jaar is byna ’n week oud – en die nuus en gebeure voorspel ’n jaar wat baie kan laat terugdeins in kommer. Ons beleef vandag benoudheid en stryd…

Perspektief: Blanke bevoorregting?

Die liberaal-humanistiese dampkring etiketteer graag hul opponente, noodwendig omdat hul standpunte gebrekkig en onverdedigbaar is; wêreldwyd word volktrots (insiggewend meer algemeen onder die Christelik-gereformeerde Westerling) toenemend afbrekend na verwys as…

Front Nasionaal – Nuwejaarsboodskap aan alle Afrikaners

  Ons het in 2019  ʼn jaar van bykans totale ineenstorting van die eens sterk, welgestelde, veilige, vriendelike Suid-Afrika wat ons vòòr 27 April 1994 geken het, beleef. Misdaad het…

Kers fenomeen

Dit is tragies om ons volk se mentaliteit en lewens uitkyk waar te neem tydens die afgelope Kerstyd.  Winkels word oorstroom en geskenke word uitgedeel op Kersdag asof daar geen…

Geseënde Kersfees

Die eienaars, redaksie en medewerkers wil elke leser, en hulle geliefdes, van Die Vryburger ’n ware Christusfees toewens, waartydens die Vreugde en Vrede van Jesus Christus ervaar sal word. Dit…

Calvinistiese Alliansie: Seisoen van fees en vryheid

As Christen-Afrikaners herdenk ons hierdie maand Geloftedag; saam met ander Christene wêreldwyd gedenk ons die geboorte van die Here Jesus; en saam met ‘n ganse mensdom herdenk ons die aanbreek…

Perspektief: Terugblik 2019 en wat dit voorspel vir 2020

Die jaar 2019 het, soos elke lewensjaar maar doen, hoogte- en laagtepunte gehad vir ons land en ons volk. Die belangrikste hoogtepunt moet sekerlik wees dat ons die voorreg het…

Kersfees 2019

Met kersfees ‘n skrale nege dae om die draai is dit ‘n goeie tyd om ‘n oomblik stil te staan en nabetragting te hou oor ons as Afrikaner volk en…

Perspektief: Gelofte-lesse in 2019

Desember-duisternis – letterlik en figuurlik danksy party-politieke wanbestuur – het meeste lesers sekerlik warm onder die kraag. Gemeet aan elke dag se kwota slegste nuus, is dit maklik om moedeloos…

Kerkwees

Kerk en kerkwees het die afgelope dekade of twee drasties verander.  In die vroeë negentiger jare het die charismatiese bewegings sterk na vore gekom met onder andere musiek wat die…

Perspektief: Swart Vrydag ’n volkseie skandvlek

Weke se promosie en aanbiedinge, wat die afgelope week dag-na-dag toegeneem het tot vandag se hoogtepunt van Mammons-aanbidding, is sprekend van ’n hartelose, selfsugtige wêreld – ’n wêreld waarin eie…

Werketiek

Etiek is ‘n studie rondom morele waardes en gebruike.  Anders gestel is etiek die verskil tussen reg en verkeerd, goed en kwaad en behels dit verantwoordelikheid.  Karel vd Merwe van…

Perspektief: Die DNA van volksverraad

Kyk ons terug na ’n bloedige jaar van verskerpte venyn in die volksmoord-aanslag op ons mense, roep die bloed van 25 jaar ons tot oordenking: maar uit daardie oordenking moet…

Perspektief: Die bakermat van rassisme

Terwyl hulpbron-tekorte die SAPD van beskerming aan ons boere weerhou, word ’n  nasionale soektog gelas na ’n “veroordeelde rassis”; alhoewel geen regdenkende rugby ernstig opneem nie, was die Etsebeth rasse-sage…

Perspektief: Lewensbeskouing is allesomvattend

Ons herdenk hierdie week Hervormingsdag en die kerk se terugkeer na haar suiwer roepings-besef, daarmee saam die terugkeer van gereformeerdes tot die korrekte lewensbeskouing – gevestig in die gesag van…

Perspektief: Lippediens-gehoorsaamheid of openlike vyandskap

Die sosiale media is aan’t gons oor gebeure in ‘n plaaslike skool – ‘n video van skokkende “kuns” in ‘n sogenaamd “Christelike” skool ontlok klaarblyklike skok by talle. So kort…

Perspektief: Die toekomsplan sonder God?

Namate die druk op ons volk toeneem, skep dit erge onsekerheid. Die fisiese aanslae en misdaad, sosiale druk om te konformeer met onsedelike en vals norme, ekonomiese druk om voorgaande…

Zondo en die geregtigheid

Oor ’n termyn van langer as 12 maande het mense voor die Zondo Kommissie getuig oor die krisis voorvalle aangaande die Staatskaping wat deesdae die Suid-Afrikaanse nuus oorskadu. Dosyne mense…

Perspektief: Ligte in die wapad

Die saad van eiebelang het in ons volksgeledere gedurende 1899 en 1902 die kanker van verdeeldheid laat posvat – verdeeldheid wat in die 1990’s tot tragiese omvang sou bloei. En…

Perspektief: Wrang vrugte van verdeeldheid

’n Tema wat, ironies genoeg, nogal skerp reaksie en verdeelheid ontlok, is juis die verdeeldheid tussen verskillende denkrigtings onder ons volk – of meer spesifiek die opponerende groeperinge wat hulleself…

Tug of nie te tug

Die uitspraak van die land se hoogste hof, die Konstitusionele Hof,  dat ouers kinders nie mag “tugtig” of te wel lyfstraf toe pas,  verwys.  Ons land en die wereld leef…

Perspektief: My erfenis my trots

Is ons erfenis nog ons trots?  Meer akkuraat: is ons trots gesetel in opregte dankbaarheid vir die genade om oor ʼn erfenis te beskik. Want erfenis – kultureel, histories, maar…

Perspektief: Lesse van ’n staatsman

6 September is ’n datum wat elkeen van ons na aan die hart lê. In die woorde van ’n tydgenoot van Dr. H. F. Verwoerd: “Ons vereer ons helde ……

Cyril swyg en SA brand

Terwyl die onrus in die Wes-Kaap die regering genoodsaak het om die onopgeleide soldate van die Weermag daarheen te ontplooi in die hoop dat die geweld sal stop, is dit…

ANC-alliansie bedreig ekonomiese groei

Beleid onsekerheid, onteiening sonder vergoeding en ekonomiese onstabiliteit kan Minister Tito Mboweni se goeie voornemens met die ekonomie stuit. Só meen TLU SA, nadat Mboweni op 27 Augustus die tesourie…