Padverkeer Bestuur Agentskap onder skoot

Die Suid-Afrikaanse Padverkeer Bestuur Agentskap se besluit om die indiensneming kontrak van sy voormalige uitvoerende beampte, Japh Chuwe te beëindig, het nou golwe op die water veroorsaak.

Ernstige vrae oor die toekoms van die Aarto stelsel het nou na vore gekom, en die Outomobiel Assosiasie (AA) het nou die saak opgeneem.

Die Aarto stelsel wat veronderstel is om in werking te tree in Julie 2022, waar voertuig bestuurders gepenaliseer word vir verkeersoortredings, kan dalk in die slag bly.

Die AA se geskrewe navrae aan die parlement kan ʼn nuwe wending bring met die indringende vrae wat gevra word.

Eerstens vra die AA dat die proses van implementering van die Aarto stelsel onverwyld gestop word.

Die AA vra ook dat die Padverkeer Agentskap onverwyld ontbind word ingevolge die Aarto Wet.

Die volledige uitklaring moet voorgelê word waarom die gekontrakteerde Chuwe se kontrak beëindig is.

Die Padverkeer Agentskap se onvermoë om ʼn suksesvolle en effektiewe verkeer reël stelsel in werking te stel, word toegeskryf aan die feit dat Chuwe nie meer as kontrakteur gebruik gaan word nie.

Die AA beweer dat tydens die ampstermyn van Chuwe was die Padverkeer Agentskap nie funksioneel en onbekwaam om te implementeer.

Die AA vereis dat die volledige verslag van waarom Chuwe ontslaan is, volledig vrygestel word, en dit sluit in die datums en gebeurlikhede, asook die Randwaarde van die finansiële verliese wat betrokke is.