Duitse Sosialiste bereik konsep ooreenkoms

Die moontlikheid dat die Duitse Sosialiste die knoop deurgehaak kry om ʼn koalisie regering saam te stel, het nou die finale stadium bereik.

Die algemene sekretaris van die Sosiaal Demokrate Party, en die Groenes sowael as die Vrye Demokrate Party het hulle eerste ooreenkoms gereed om volgende week bekend te maak.

Die drie partye gaan intussen Voort met onderhandelings voordat amptelike verklarings uitgereik word, en word algemeen aanvaar dat die koalisie regering sy aankondigings later sal maak.

Dit is egter duidelik dat die drie partye nog belangrike aspekte moet uitklaar om die finale aankondigings te maak, aangesien hulle nie bereid was om enige verdere inligting te verstrek nie, en ook nie ʼn finale datum wou aandui nie.

Die drie partye se onderhandelings duur reeds sedert die afloop van die September verkiesing, maar die indruk is geskep dat dit binnekort gefinaliseer gaan word.

Dit is ook gesê dat deeglike werk belangriker is as spoedeisende afhandeling, en