De Ruyter laat skelms vasvat

Die Hoof Uitvoerende Beampte van Eskom, Andre de Ruyter, sê die oudit wat gedoen is op 383 uitvoerende en senior bestuurders en hulle vennote, het positiewe resultate gelewer.

Van die wat onderwerp is aan die oudit, is 34 hoë risiko gevalle geïdentifiseer wat verwys is na die Spesiale Ondersoek Eenheid.

Hy het die gegewens aan die parlementêre staande komitee van Openbare Rekeninge bekendgemaak en gesê van die gevalle wat oorhandig is aan die Ondersoek Eenheid is sewe gevalle onskuldig en die sake gesluit.

Hy wys ook daarop dat 11 resultate het getoon dat ongerymdhede betrokke kan wees, en daarvan het sewe reeds bedank en die diens verlaat.

Sowat drie personeellede is onderwerp aan dissiplinêre verhoor wat sal volg, en ander se ondersoeke is nog nie afgehandel nie.

Hy het ook daarop gewys dat Eskom 1651 gevalle van dissiplinêre verhore hanteer het en dat talle sake nog nie afgehandel is nie.