Bankrot ANC kan vervolg word

Personeel van die ANC in die Wes-Kaap is woedend nadat hulle vir die vierde agtereenvolgende maand geen salarisse ontvang het nie.

Die moontlikheid dat die partye in ʼn regsgeding betrokke kan raak, is glo nie uitgesluit nie, en die betogende personeel is radeloos oor die toedrag van sakke.

Van die werkers beweer dat hulle verplig was om weens die gebrek aan inkomste, versekeringspolisse te laat verval, en in sommige gevalle is selfs die motorvoertuig versekering gekanselleer omdat hulle nie oor die fondse beskik om dit in stand te hou nie.

Onbevestigde berigte lui dat sommige werkers ook hulle woonhuise moes verlaat omdat die huurgeld te lank uitstaande geword het.

Bewerings is gemaak dat die ANC parlementslede sorg vir die voorspoed van mense in die verskillende staatsdepartemente maar sy eie personeel leef onder die broodlyn.

Van die personeel beweer dat die verpligte betalings wat die ANC moes maak, soos werkloosheidsversekering, pensioen bydraes, en inkomstebelasting, vir etlike jare reeds, nie oorbetaal word nie, maar van die personeel se salarisse afgetrek word.