Wuma-projek mis die teiken

Die nuwe inenting projek teen die koronavirus wat die naam “Wuma” gekry het van die ANC regering, het die mikpunt nie bereik wat gestel is om 500,000 inentings te doen in die eerste naweek van die projek nie.

Net meer as 350,000 mense is geënt, en alhoewel die ANC president vol lof was vir die eerste poging, is die mikpunt met 150,000 gemis.

Die regering poog om 70% van Suid-Afrika se volwassenes te immuniseer voor die einde van Desember vanjaar.

Die Wuma-veldtog is glo begin met die doel om veral swartmense te motiveer om geënt te word, aangesien daar tans ʼn groot weerstand heers met baie bygelowige argumente waarom hulle nie geïmmuniseer wil wees nie.

Die doel is ook om mense wat nie gedurende die weeksdae by inenting punte kan opdaag nie, gedurende die naweke te bereik. Vir die doel word gebruik gemaak van “satelliet inenting klinieke wat naweke operasioneel is.

Wat egter vreemd is, is dat die hoogste getal inentings wat vir die naweek aangedui word, 195,000 was, en het op Vrydag plaasgevind. Dit laat die vraag ontstaan of daar wel genoeg rede is om naweke met die spesiale projek voort te gaan.