Werklose permit nodig sê TLU SA

 TLU SA stel voor dat die regering ‘n permit vir werklose persone oorweeg wat hulle van die bepalings van die Nasionale Minimumloonwet kwytskeld. Persone met so ‘n permit kan dan hulle eie vergoeding onderhandel wanneer hulle vir werk aansoek doen.
Dié voorstel vorm deel van TLU SA se voorstel wat vandag by die Nasionale Minimumloon Kommissie (NMK) ingedien is. Die NMK het voorstelle oor moontlike aanpassings tot die Nasionale Minimumloon [Wet nr. 9 van 2018] versoek.
“Voordat die nasionale minimumloon wet geword het, het ons herhaaldelik uitgewys dat die Suid-Afrikaanse ekonomie so ‘n loon nie kan volhou nie,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Ons het verlede jaar, voordat die minimum loon vir plaaswerkers met 16,1% aangepas is, selfs ‘n dispuut met die minister van arbeid, Thulas Nxesi verklaar, maar steeds is die verhoging toegepas.

“Dit is ongelooflik hoe die regering steeds voortgaan om in silo’s te werk en nie die groter prentjie kan sien nie.”
Volgens TLU SA se lede moes baie van hulle reeds stappe neem om onbekostigbare werkers af te dank in ruil vir tegnologie en meganisasie. ‘n Verdere styging in die minimumloon sal noodwendig tot meer afdankings lei.

TLU SA glo dat die groei van die ekonomie die meeste ander probleme in die land sal oplos. Die regering moet daarom die beleid om beleggings te lok, hersien.
“Ons is steeds van mening dat die toepassing van die Minimumloonwet en enige voorstelle om dit in 2022 verder te verhoog ‘n negatiewe en omvangryke impak op werkverskaffing, boere, landbou en voedselproduksie vir Suid-Afrika sal hê en staan dit dus teen,” sê mnr. Geldenhuys.