Werkloosheid gaan nog toeneem

Om werk te kry, gaan in die komende maande nog moeiliker word, waarsku ekonome nadat dit bekend geword het dat die werkloosheid met sowat 85,000 poste toegeneem het in die afgelope kwartaal.

Die verlies aan werksgeleenthede is hoofsaaklik in die formele nie-landbou sektor wat ekonome laat waarsku dat die inkorting van werksgeleenthede nog kan toeneem en dit knel die ekonomie op vele maniere.

Die vrygestelde besonderhede toon dat die totale in diens werkers in Suid-Afrika het afgeneem van 9,652,000 in Maart vanjaar tot 9,566,000 in Junie.

Die vermeerdering in werksgeleenthede het tot gevolg dat minder inkomstebelasting gevorder kan word, en dat baie minder koopbelasting (BTW) ingevorder word, terwyl die staat nog noodfonds betalings aan die nuwe werklose mense moet betaal.

Alhoewel sekere ekonome reken dit is nie nodig om bekommerd te wees oor die neiging nie, omdat die land nog probeer herstel uit die pandemie se ekonomiese invloed.

Finansiële deskundiges reken die ekonomie groei veel vinniger as wat begroot is, of wat verwag was, en word toegeskryf aan verskeie tegniese faktore. Die uitermatige swak ekonomiese toestand van die vorige boekjaar het menige onderneming swaar getref, maar die fout wat gemaak word, is om die opwaartse groei te meet teenoor die vorige tydperk, wat onrealisties is.

Veel eerder moet die huidige ekonomiese status vergelyk word met 2019, toe die koronavirus nie ter sprake was nie, is gesê.