Waarskuwings teen minimum lone

Die ANC se plan om ʼn minimum loon stelsel inwerking te stel gedurende 2022 hou wesentlike gevare in vir die land wat reeds sukkel om ekonomies te groei.

Die Vrye Mark Stigting het ook sy waarskuwings geopper dat die instel van so ʼn skema van hoër minimum lone in Suid-Afrika kan groot skade aanrig in die beskikbare mark van potensiële werkers.

Kenners meen dit gaan die werkloosheid verder laat toeneem, en dit beteken minder inkomste belasting aan die staat, minder BTW inkomste en waarskynlik die noodwendige styging van tariewe vir belasting pligtiges.

Denkers en deskundiges het die afgelope week hulle waarskuwings oorgedra aan die Nasionale Lone Kommissie en sommige het dit uitgewys dat werkloosheid gaan verhoog tot rekord vlakke.

Terwyl die werkloosheid syfer reeds verby 34% gestyg het, is dit ondenkbaar dat die regering verdere oorweging kan gee aan projekte wat die enorme hoë syfer nog verder gaan laat styg.

Deskundiges sê so ʼn stelsel sal mense wat tans werk, maar wat geneig is tot werkskuheid, die eerstes sal wees wat hulle werk verlaat en eerder tuis sit terwyl die kommunistiese stelsel van die staat sorg vir almal, ook aan hulle geld betaal om tuis te bly.