Taliban regering nie belangrik nie

Die regering van Katar glo dat die erken van die Taliban as regeerders van Afghanistan nie ʼn prioriteit saak is nie, en dat die fokus eerder op die Taliban se uitvoering van menseregte gaan wees.

Katar glo dat die klem moet val op die humanitêre aspekte in Afghanistan en dat die erken van die regeerders van minder belang is op hierdie stadium.

Die spesiale gesant van Katar, Mutlaq Al-Qahtani, het ander lande versoek om betrokke te bly by die Taliban as Afghanistan se regeerders, terwyl druk geplaas moet word op die Islamitiese groep om “verantwoordelik” op te tree en respek te toon vir die regte van vroue, dogters en ander kinders.

In Doha, die hoofstad van Katar, is die onderhandelings en samesprekings gevoer, wat aanvanklik plaasgevind het tussen die VSA en die Taliban leiers voordat Amerika sy troepe onttrek het.