Onderwys onder die loep

Skielik gaan die stemme weer op rondom die hersiening van sillabusse  met die daaropvolgende skryf van nuwe handboeke.  Dit is reeds sedert 1994 so dat die skool leerplanne “verander” is om by die demografiese saamstelling van die land aan te pas. So word daar dan weg beweeg van die Westerse benadering van opvoeding van kinders. Menige ouers , indien nie die meerderheid , is nie bewus van wat hul kinders in skole geleer word nie. Die “nuwe” handboeke en die werkopdragte daarin word vanuit die Afrika kultuur  beoordeel en aangebied.  ‘n Enkele voorbeeld kom uit die graad 6 handboek vir geskiedenis.   “voorvaders”, ” waarsêers” en “geeste”  word aan die leerders verduidelik.

Dus word ‘n kind op die ouderdom van 11 jaar “geleer” dat waarsêers  en voorvadergeeste aanvaarbare verskynsels is . Volgend die handboek  neem mediese dokters (Westers)  byvoorbeeld nie pasiënte se gemoedstoestand en geestestoestand in ag nie terwyl die izangoma of toordokter dmv drome met die voorvaders kommunikeer en so die pasiënt  help en  beskerm,  selfs teen onheil.  Waarsêers  word volgens die handboek beskryf as “mense wat in die toekoms kan sien of wat met die geeste of voorvaders in aanraking kan kom.”

DIT is direk in stryd met die Woord van God. Saul het die Heks van Endor geraadpleeg en uiteindelik sy koningskap en lewe verloor. Dit is godsdienstige dwaalleer.

Dan kry die leerder ‘n opdrag en moet antwoord op oa. “Was jy of enige van jou familielede al by ‘n tradisionele geneser”? Skryf ‘n paragraaf oor tradisionele genesers.

Ma/Pa  jy het ‘n verantwoordelikheid , veral as jy jou kind laat doop het, om hom te onderrig en TE LAAT ONDERRIG.  Jy moet wag hou oor wat jou kind geleer (geïndoktrineer?) word. Jy moet verantwoording doen vir hierdie opdrag.  Lees en kyk jy wat jou kind “geleer “word in die sg. staatskool?  Stel jy die wanvoorstellings reg sodat jou kind weet wat reg en verkeerd is?  Hierdie is maar een voorbeeld wat genoem word. Ek eis om die volle leergange en handboeke deur te gaan en te sien hoe ons volk se kinders verwar, mislei en uiteindelik gebring word om hierdie dinge te aanvaar en te glo. Weereens kan die vraag gevra word:  “Qua Vadis” Pa en Ma.

dr. Sakkie van der Merwe.