Lewensbrood

Josua 10

14   En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en ná hom, dat die Here na die stem van ‘n man geluister het nie; want die Here het vir Israel gestry.

15   Daarop het Josua, en die hele Israel met hom saam, na die laer van Gilgal teruggekeer.

16   Maar daardie vyf konings het gevlug en weggekruip in die spelonk by Makkéda.