Lewensbrood

Josua 9

3   Maar toe die inwoners van Gíbeon hoor wat Josua met Jérigo en met Ai gedoen het,

4  het hulle ook met lis gehandel: hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel en verslyte sakke op hulle esels geneem en verslyte wynsakke wat geskeur en weer toegebind was;

5  ook verslyte en gelapte skoene aan hulle voete en verslyte klere aan hulle lyf; en al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld.