EU reageer op Poolse hof bevinding

Kort nadat die Poolse hof uitspraak gelewer het waarin bevind is dat wette in Pole voorrang geniet bo die van die Europese Unie wanneer die welstand van Pole ter sprake is, het die Europese Unie skerp gereageer.

Die Europese Unie het duidelik se woede en afkeur getoon oor die Poolse Konstitusionele Tribunaal se uitspraak.

 Die Europese Kommissie het die naweek gesê hy sal alle mag tot sy beskikking aanwend om die Poolse hof uitspraak ongedaan te maak, en daarmee die spanning tussen die twee owerhede verder verhoog.

Die Eerste Minister van Pole het ontken dat sy regering dit oorweeg om soos Brittanje, uit die Europese Unie te bedank as lidland.

Die Europese Kommissie sê hy sal alle mag gebruik om Pole te dwing om die wette van die Europese Unie te gehoorsaam, en dit hou die moontlikheid in om Pole as lid te isoleer.

Die EU wys daarop dat talle maatskappye in Pole werksaam is waarvan die werkers uit ander EU lande afkomstig is, en hulle regte om EU wette te gehoorsaam, moet deur die Poolse regering erken word.