Die OB tree op teen Metro

Die uiters omstrede Openbare Beskermer (OB) het opdrag gegee dat die Bloemfontein Metro ʼn klaer R13,500 moet betaal weens onbehoorlike optrede teen die klaer.

In 2018 het die Vrystaatse munisipaliteit ʼn ooreenkoms met die persoon wat die klagte ingedien het, aangegaan om ʼn perseel aan hom te verkoop. Die ongelukkige klaer het die OB verwittig van die voorval en vra waarom die prys van R500 verhoog is na R13,000.

Die OB het die aangeleentheid met die Metro opgeneem en beveel om die terugbetaling te doen. Die verontregte klaer het ook versoek dat hy om verskoning gevra sal word, en dat dit verkieslik skriftelik gedoen sal word.

Dit is nie duidelik of die OB ook ʼn tyd gekoppel het waaraan die munisipaliteit moet voldoen om die ongerymdheid finaal uit die weg te ruim nie.