Bekendstelling: Paul Kruger 2025

Dit is met dankbare afwagting dat die sameroepers die volgende aan ons volksgenote bekend stel:

“Paul Kruger 2025”, ʼn samewerkende aksie van volks-organisasies wie die Christelik-gereformeerde geloofsgrondslag en volksliefde van Paul Kruger en ander onderskryf, wil die 200-jarige geboorte herdenking van een van ons grootse volksleiers vier, deur sy nalatenskap opnuut deel maak van ons volkslewe, ons volkmondering en ons volks-ideale.

            Verbondenheid aan God deur ʼn opregte, nederige geloof

            Volksliefde en dienswillige leierskap

Vryheidsin

            Insig en wysheid (in regering, handel en wandel)

Ons wil strewe na verwesenliking van die ideale wat hy sy volk vermanend toegebid het in sy laaste boodskap:

dat die werk eenmaal begin deur ons voorsate voltooi mag word

eenheid en eendrag

koestering van ons volkskap en ons taal

            heropbou van ons volk en ons land op die grondslag van ons Christelike geloof

Ons wil veral president Kruger se boodskap en nalatenskap bekend te stel aan ʼn opkomende geslag, binne die konteks van sy lewens-voorbeeld van die daaglikse Christelike lewenswandel – seker sy belangrikste nalatenskap aan sy volk.

Ons wekroep is “Vra na die HERE … bou daarop jou toekoms”, wat ons neem uit Paul Kruger se lewenswandel (verwoord in Psalm 105) en die bekende uittreksel uit sy laaste boodskap aan sy volk.

Want wie vir hom ‘n toekoms wil skep, mag die verlede nie uit die oog verloor nie.

Daarom: soek in die verlede al die goeie en die skone wat daarin te ontdek is, vorm daarna u ideaal en probeer om daardie ideaal vir die toekoms te verwesenlik.

Dit is waar: veel van wat opgebou was, is nou vernietig, verniel en het geval. Maar met eenheid van sin en eenheid van kragte kan weer opgerig word wat nou daar plat lê.

Dit stem my eweneens tot dankbaarheid om te sien dat daar eenheid, daardie eendrag by u heers. Vergeet nooit die ernstige waarskuwing wat lê in die woorde: “verdeel en heers” nie, en sorg dat hierdie woord nooit op die Afrikanervolk van toepassing sal kan wees nie.

Dan sal ons nasionaliteit en ons taal bly staan en bloei.

Vra na die Here en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur. 

Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond,

PSALMS 105:4-5 AFR53

Lesers en volksgenote sal gereeld op hoogte gehou word van ons beplanning en bedrywighede.

Navrae is welkom – stuur dit gerus na [email protected].