ANC entiteit in finansiële gemors

Die ANC entiteit, bekend as die Sanral pad agentskap, het sy jaar se finansiële stand bekend gemaak wat ondermeer aandui dat ʼn finansiele verlies van R14.5 miljard vir die boekjaar getoon is.

Die enorme verlies wat wyd gekritiseer word, en wat ernstige vrae na vore bring, is selfs deur die Ouditeur-Generaal uitgewys dat die moontlikheid van voortgang bevraagteken kan word.

Benewens die enorme verlies, hang die swaard oor Sanral met die e-tol stelsel wat nog steeds staande gehou word deur die regering wat tot nou toe nog geeneen van sy entiteite met behoorlike bestuur tot winsgewendheid kon bring nie.

Die regering bly wegskram van die werklikheid, naamlik dat die e-tol nie die regte manier is om finansies te genereer vir pad instandhouding nie.

Sanral se totale skuldlas van sowat R46 miljard maak die entiteit net nog ʼn ANC bedryf wat op die swakste moontlike wyse bestuur word.