VN eis demokrasie in Afghanistan

Die optrede van die Taliban regering het ernstige vrae laat ontstaan oor die toekoms van vroue en kinders in die land toe besluit is dat vroue sekere studierigtings nie mag volg nie en dat dogters in skole nog net tot laerskole toegelaat word.

Die optrede het die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad laat besluit om aan te dring by die Taliban regering van Afghanistan om ʼn regering saam te stel van inklusiwiteit wat alle sektore insluit.

Alhoewel die VB se Bystand groep nog vir ses maande in Afghanistan teenwoordig sal wees, blyk dit dat hulle teenwoordigheid nie ʼn sterk invloed het op die koers wat die Taliban stuur nie.

Die groep beskik ook nie oor die mandaat om betrokke te raak by die handhawing van vrede nie, wat kenners bekommerd het dat die Taliban sal voortgaan met sy optrede asof die VN sending nie teenwoordig is nie.