Virus: Sanlam werk aan nuwe beleid

Die versekeringsmaatskappy Sanlam werk glo aan ʼn nuwe versekerings beleid rakende Covid-19 wat op sy personeel van toepassing sal wees.

Die bedoeling daarmee is om veiligheid van die personeel te bevorder en om te voorkom dat lewensverlies van personeel ontstaan weens die koronavirus.

Die beleid sal van toepassing wees op al sy personeel, behalwe in “uitsonderlike” gevalle, en die maatskappy sê hulle wil graag so veel as moontlik van hulle personeel laat immuniseer, maar sekere mense mag dalk ʼn geldige rede aanvoer om weens mediese redes nie ingeënt te word nie.

Sulke gevalle sal egter aangespreek word ingevolge die groep verwante beleidsaspekte.

Intussen word verneem dat verskeie maatskappye besig is met soortgelyke optrede, en dat daar selfs moontlikhede bestaan dat beleid so geformuleer is dat persone in bepaalde omstandighede gevra kan word om te bedank, of selfs afgedank kan word.