Virus inenting steeds te stadig

Suid-Afrika se inenting veldtog wil maar nie op volle spoed met al sy silinders werk nie, en dit frustreer die regering, en in besonder die nuwe minister van gesondheid.

Met die regering se beleid om die privaat sektor se betrokkenheid doelbewus te beperk, kan die tempo nie maksimaal uitgebou word nie.

Die ander element wat die veldtog rem, is die feit dat baie mense weier om ingeënt te word, en dit veroorsaak dat mense mekaar ontmoedig om te laat inent.

Die nuwe Minister van Gesondheid, Joe Phaahla, sê dit staan mense vry om nie ingeënt te word nie, maar daardie mense het nie die reg om ander mense se gesondheid in gevaar te stel nie.

Die Departement van Gesondheid ondersoek glo die moontlikheid van verpligte inenting van sekere mense.

Werkgewers is wettig gemagtig om hulle werknemers te verplig om ingeënt te word, behalwe in gevalle waar die werknemers sekere siekte toestande het.

Meningsvormers reken die verpligte inenting van die bevolking sal grondwetlike ondersoeke verg voor dit toegepas kan word.

Intussen is verneem dat die Departement van Arbeid en Indiensneming al goedkeuring gegee het dat werkgewers self kan besluit of hy die personeel in diens wil verplig om ingeënt te word, of op sekere voorwaardes die maatskappy te verlaat deur te bedank.