Talle landbouers verlaat SA

Suid-Afrika ondervind ʼn geleidelike afplatting in die aantal boere wat steeds poog om ongehinderd voortgaan om voedsel te produseer te midde van baie faktore wat negatief inspeel op die bedryf.

In sekere gebiede, en sekere tipe boerderye is besig om goeie produsente te verloor, en die jongste syfers wat deur die Mededinging Kommissie vrygestel is, toon geen goeie beeld nie.

Die melk produseerders het dramaties verminder in die land. Volgens die verslag het die bedryf meer as 70% van sy produsente verloor, en van die 3,900 boere wat in 2007 melkprodusente was, is daar nou net meer as 1,000 oor gewees in Januarie vanjaar.

Die feit dat boere hulle belange voortdurend probeer uitbou tot ʼn groter bedryf, het baie voordele, maar plaas die Kleiner produsente onder druk om dieselfde gehalte produkte te lewer teen mededingende pryse. Die Kleiner produsent se lewering aan market word ook ʼn groter koste faktor, sê landbou deskundiges.

Landbouers wat die land verlaat, het elk ʼn eie rede daarvoor. Baie kla oor arbeid wette, en regulasies wat van toepassing is maar wat nie behoorlik bestuur en toegepas word nie, terwyl droogtes en natuur rampe ook ʼn rol vervul. Daarbenewens het baie die anker gelig weens die plaasaanvalle, diefstal en moorde wat nie gestop word nie.