Sjina: TV talente program nou taboe

Die Sjinese uitsaai reguleerder het beveel dat talent programme op TV sowel as manlike pop-sterre nie langer uitgesaai mag word nie.

Die reguleerder sê dit is veral manlike pop-sterre met ʼn  “vroulike” aanslag wat nie verder toegelaat sal word op die skerm nie.

Die Sjinese owerheid het die beslissing geneem nadat die vermaaklikheid wêreld geweldige veranderings in Sjina ondergaan het, wat veral onder die jongmense gewild geword het.

In die afgelope maande het die owerheid toenemend meer stappe geneem en reels ingestel om die moontlikheid van ʼn Westerse invloed te bestry onder die jeug.

Die programme is verbied nadat die owerheid vasgestel het dat die jeug versot geraaak het op die TV programme, en die vreemde klutuur van manlike kunstenaars wat vroulike gewoontes openbaar, is nou streng verbode op TV programme.

Die owerheid het in ʼn verklaring gesê “immorele” pop-kultuur lei jongmense in die verkeerde rigting en bied ʼn wanindruk van wat mans werklik is.