SA gaan al verder agteruit

Suid-Afrika gaan al verder agteruit en die grootste probleem vir die algemene inwoners is die feit dat munisipale dienste nie gelewer word met die belastings wat inwoners betaal nie.

Slegs 115 van die 257 munisipaliteite het planne uitgewerk oor wat gedoen gaan word om dienste te verbeter en in stand te hou.

Kenners sê die huidige toestand in die land is maar net die voorloper van wat nog kom, en voorspel dat Suid-Afrika binne enkele jare soos Zimbabwe gaan wees.

Die 115 munisipaliteite wat planne in plek het om hulle instandhouding te doen, is egter nie voldoende om inwoners bevredigend te bedien nie, sê die deskundiges.

Ernstige probleme met oorbetaalde personeel, en onbetroubare diens in administratiewe sake, asook die onrealistiese munisipale tariewe maak dit vir menige inwoners onbekostigbaar.

Die hoofrede waarom munisipaliteite onrealistiese hoë tariewe hef, word gekoppel aan die groot salarisse wat betaal word, en die oorbevolkte werkerskorps, waarvan talle onbevoeg is.

Kommer bestaan ook oor die feit dat die 115 munisipaliteite wat wel planne opgestel het, slegs sowat 12% wel hulle planne ten volle tot uitvoer gebring het, wat beteken dat bitter min munisipaliteite werklik hulle instandhouding ernstig bestuur, is gesê.