Nasionale “Solidariteit Fonds” se verslag bekend

Die Nasionale “Solidariteit Fonds” wat deur president Ramaphosa bekend gestel is verlede jaar, het volgens die jongste aankondiging groot bedrae aan skenkings ontvang.

Sedert die ontstaan van die Fonds in Maart 2020, het die donasies die totale bedrag van sowat R3,5 miljard in ontvangs geneem.

Die sogenaamde nie-winsbejag organisasie het die week sy geouditeerde jaarlikse finansiële state bekendgestel vir die tydperk tot 28 Februarie 2021.

Die Fonds is gestig met die doel om te mobiliseer teen die Covid-19 pandemie en as ʼn noodfonds aangewend te word.

Van die R3,4 miljard wat ontvang is, is R2,59 miljard aangewend na sy “drie pilare” soos humanitêre hulp en hulp om sekere mense in bepaalde beroepe, te ondersteun met mediese verpligtinge wat hulle het weens infeksie van die koronavirus.

PricewaterhouseCoopers (PwC) is as eksterne ouditeure aangewys om die state op te stel na ouditering van die rekords.