Lewensbrood

Josua 8

22   Daarop trek dié uit die stad hulle tegemoet, sodat hulle tussen Israel in geraak het, ‘n deel duskant en ‘n deel anderkant; en hulle het hul verslaan totdat daar niemand van hulle oor was wat vrygeraak of ontvlug het nie.

23   Maar hulle het die koning van Ai lewendig gevang en hom na Josua gebring.