Lewensbrood

Josua 8

15   En Josua en die hele Israel het hul laat verslaan voor hulle en gevlug in die rigting van die woestyn.

16   Al die manskappe in die stad is toe opgeroep om hulle agterna te jaag; en terwyl hulle Josua agtervolg, is hulle van die stad afgesny,

17   sodat niemand in Ai en Bet-el oorgebly het wat nie agter Israel aan uitgetrek het nie; en hulle het die stad oop laat staan en Israel agternagejaag.