Lewensbrood

Josua 8

11   En al die weerbare manskappe wat by hom was, het opgetrek en nader gegaan en teenoor die stad gekom, en hulle het laer opgeslaan aan die noordekant van Ai, sodat die dal tussen hulle en Ai was.

12   So het hy dan omtrent vyfduisend man geneem en hulle in ‘n hinderlaag opgestel tussen Bet-el en Ai, aan die westekant van die stad.