Kieser registrasie toe mislukking

Terwyl die sogenaamde Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) homself op die skouer geklop het oor die reuse sukses van sy registrasie tydperk, het nuwe feite aan die lig gekom wat die teendeel uitwys.

Die naweek se registrasies het volgens die OVK registrasies van 1,7 miljoen mense gedoen, maar dit is nie ʼn weerspieëling van die werklike toedrag van sake nie, sê ingeligte waarnemers.

 Die werklikheid is dat slegs 430,000 nuwe registrasies gedoen is, terwyl die res bestaande kiesers is wat reeds geregistreer was en wat slegs herregistreer het omdat hulle besonderhede verander het.

Daarmee moet ook bereken word dat die OVK voorheen berig het dat die kiesers met 1.1 miljoen verminder het, en met die nuwe registrasies wat gedoen is, beteken dit dat die totale aantal kiesers met 650,000 verminder het teenoor wat dit in 2016 was.

Iemand het later opgemerk dat die som of te ingewikkeld was vir die OVK, of die werklike toedrag van sake word opsetlik verswyg.