Hospitaal opgradering kos R1 miljard

Die opgradering van die bekende 1 Militêre Hospitaal se een afdeling beloop reeds meer as R1 miljard, en nog is dit nie die einde nie.

Die gesamentlike Komitee oor Verdediging sê dat hulle rede het tot uitermatige kommer oor die “nimmer eindigende” werk wat op die afdeling van die hospitaal gedoen word, en wat nie tot ʼn einde kom nie.

Die hospitaal se opgradering is deur een van die komiteelede bestempel as “die melkkoei van kontrakteurs” want dit kom nie klaar nie.

Die instandhouding en opgradering op die eerste vloer van die gebou wat reeds die R1 miljard oorskry het, en die koste van medici wat nie ten volle kan voortgaan met hulle werk nie, is ʼn bron van ernstige kommer.

Die komitee het ʼn forensiese verslag aangevra wat betrekking het op die voormalige hoof van die SA Nasionale Verdedigingsmag en ook gevra dat ʼn volledige vorderingsverslag gelewer sal word tesame met die nodige aanbevelings.

Die sogenaamde “herstelwerk” en opgradering het reeds in 2006 begin en skep die indruk dat dit ʼn “melkkoei” kontrak geword het wat nimmer einde kry, het die komitee gesê by monde van die voorsitter.