Dit is leierskap

Toe ʼn afvaardiging uit Duitsland na Suid-Afrika gekom het om met die destydse Eerste Minister, dr.H.F.Verwoerd te onderhandel oor moontlike Duitse beleggings in die land.

Suid-Afrika se premier moes aan hulle redes verstrek waarom enige belegger sy geld in die land sou waag, en nie eerder elders sy geld veilig belê nie.

Dr. Verwoerd se antwoord was duidelik, en het ook die Duitsers laat besef dat Suid-Afrika die beste plek is vir veilige beleggings, want hy het na die sigbare feite verwys.

Anders as in Duitsland, is Suid-Afrika sonder vakbonde wat stakings reël. Anders as baie ander land, het Suid-Afrika goed opgeleide mense wat werk trots het en geen bedrog pleeg in die werkplek nie. Anders as ander lande, is Suid-Afrika ʼn land waar misdaad uiters gering is, en die doeltreffende polisiemag tree effektief op teen enige ongerymdhede.

Dit is die rede waarom enige belegger sy belegging hier kan doen, want sy belegging sal nie net veilig wees nie, maar ook ʼn billike rendement lewer.

Die Duitse maatskappye het binne enkele jare, groot beleggings in Suid-Afrika gemaak te midde van die internasionale sanksies wat weens sy beleid van afsonderlike ontwikkeling teen hom ingestel was.

Vandag, meer as 60 jaar later, is dit presies daardie redes wat maak dat die ANC bewind nie slaag in sy pogings om buitelandse beleggers te lok nie – want hier is stakings, oorgenoeg misdaad en geweld, terwyl die opgeleide en ervare werkerskorps opsigtelik afwesig is.

Verwoerd was nie net ʼn groot volksman nie, hy was ook ʼn formidabele staatsman en ʼn sterk leier wat sy land na voorspoed gelei het.