Die werkplek het verander

ʼn Onafhanklike arbeidskonsultant het in sy onlangse verslag aangedui dat die tradisionele werkplek nie meer so vas en verpligtend is as waaraan werkers gewoond was voor die koms van die Covid koronavirus nie.

Baie soorte werk kan nou net so goed of selfs beter gedoen word as voorheen terwyl die werker tuis agter sy rekenaar sit. Daar is ook ʼn neiging om die Japanese styl na te volg, naamlik om een vertrek tuis in te ruim as ʼn werkplek waar dele van ʼn instrument of ander toerusting gemonteer word. In sulke gevalle word die artikels vanaf die werkgewer se perseel periodiek afgelewer by die werker, met opdrag wanneer dit gereed moet wees om afgehaal te word.

Die koms van die koronavirus het ook daartoe bygedra dat vergoeding van werkers aangepas moes word, en dat die werker se belasing struktuur verander. Die werker kan byvoorbeeld een deel van die huis aftrek vir belasting doeleindes wat X-Rand se voordeel inhou. Die werker se vergoeding kan verander soos dat bykomende inkomste ontvang word vir die gebruik van kantoor of werk spasie. Die werker het skielik minder uitgawes met voertuie omdat ritte na en van die werkplek nie meer nodig is nie, of veel minder is as voorheen. Die werkgewer wat voorheen reis toelae moes betaal, het skielik minder uitgawes in die verband, en het ook minder kantoor ruimte nodig vir werknemers.

Dit is enkele faktore wat veroorsaak dat werkers se totale vergoeding verander, maar daar is ook maatskappye wat sterk oorweging gee aan die moontlikheid om werkers net te vergoed vir die werk wat geskeduleer en bevredigend gedoen is.