Desperate regering se nuwe skool-plan

Die desperaatheid van die regering om leerlinge se verlore skool tyd op te vang, het nou ʼn nuwe wending gekry wat strek oor ʼn tydperk van herstel.

Die agterstand wat leerlinge in veral swart skole opgedoen het weens die grendel tyd, het die Departement van Basiese Onderwys laat gryp na allerlei moontlikhede om leerlinge se verlore tyd op te maak.

Aanvanklik is besluit om die Oktober skoolvakansie te kanselleer, maar soveel weerstand het van onderwys organisasies en ouers gekom, dat daarvan afgesien moes word.

Nou het die regering besluit om n “herstel” plan in te stel wat oor drie jaar sal strek. Leerplanne sal aangepas word sodat die werk oor ʼn tydperk ingehaal kan word.

Die sogenaamde herstel plan sal beteken dat dit vir elke vak van toepassing sal wees, en vir elke graad waar dit toegepas kan word.

Die minister, Angie Motshekga, het tydens vrae tyd in die parlement gesê die regering se “ Herstel Jaarlikse Onderwys Plan”  word op alle leerlinge, vakke en grade van toepassing.

Wat nie gesê is nie, is hoe sal die graad 12 leerlinge inpas op die drie jaar herstel plan.