Dalk nuwe wette teen tabakrook

Diegene teen die gebruik van tabak, en aktiviste wat in gesondheidsdienste is terwyl hulle gekant is teen sigarette en sigaret rook, vra dat die regering die instel van Beheer van Tabak Produkte moet aankondig.

Die aktiviste vra dat die elektroniese sigaret daarby ingesluit moet word aangesien dit net so nadelig is vir die mens se gesondheid as tabak.

Die voorstander vir die konsep-wet, wat nog nie bekend is nie, maar as die Beheer van Tabak Produkte en Elektronika Aflewering Stelsel genoem word, is glo in proses om in wetgewing omgesit te word, alhoewel daar nog onduidelikhede bestaan.

 Die nuwe wending kom nadat die Britse uitsaaidiens ʼn verslag bekendgemaak het dat die tabak reus, British American Tobacco (BAT) gebruikmaak van bedenklike taktiek om sigarette te promoveer in Suid-Afrika.

Die voorgestelde en hangende konsep wetgewing word oorweeg om groter beheer uit te oefen op die gebruik van tabak produkte, wat insluit die bemarking, verkope van e-sigarette en van tabak produkte.