ANC behoort vervolg te word

Die ANC behoort as politieke party, en daarby ook nog as regerende party, vervolg te word vir die oortreding van verskeie landswette.

Dit is die mening van ʼn finansiële deskundige nadat dit bekend geword het dat die party vir ʼn baie lang tyd reeds Werkloosheid Versekering aftrek van personeel se salarisse, maar dit nie oorbetaal aan die Werkloosheid versekeringsfonds nie.

Hy reken die optrede van die ANC is nie net bedrog nie, dit is diefstal en daarvoor behoort vervolging ingestel te word.

Wat egter veel ernstiger is waarna verwys kan word, is dat die ANC die Ontvanger van Inkomste sowat R100 miljoen skuld vir belasting wat afgetrek is van personeel se salarisse, maar nie aan die Ontvanger van Inkomste oorbetaal is nie.

Hy beskryf die optrede as bedrog, diefstal en korrupsie, wat vereiis dat die vervolgingsgesag op die party en sy leiers behoort toe te slaan.

In die derde plek het die ANC ook aftrekkings gemaak op personeel se salarisse maar nie die oorbetalings gemaak aan die mediese skema nie. Met ʼn totale skuldlas van R200 miljoen, behoort die party bankrot verklaar te word, sy leiers strafregtelik vervolg te word en die geringe bates verkoop te word om minstens ʼn deel van die drie maande se uitstaande salarisse te betaal.