Waterskaarste: Miljoene mense sonder water

Toegang tot skoon vars water, is ingevolge die Internasionale Reg, ʼn mensereg wat almal op aarde mag opeis.

Maar die reg is op papier, want in praktyk is daar nie voldoende infrastruktuur om alle mense van die kosbare vloeistof te voorsien nie.

Die aarde se oppervlakte word in twee gedeel – die droë land en die see – en die see beslaan 70% van die oppervlakte, en hou triljoene en triljoene liters water, maar daarvan is weinig te gebruik deur mense, diere en plante wat op die droë land woon.

Vir dekades lank veg volke teen mekaar oor rykdomme soos olie, goud en ander edel metale, maar die 3% varswater, waarvan 2% in die Suid- en Noordpool deur gletsers gehou word, het nog nie die rede vir oorlog geword nie.

Kenners reken die dag kom nader dat groot oorloë gaan begin, en die tekort aan vars water sal die rede wees, maar wetenskaplikes sê dit het tyd geword dat groot navorsing projekte begin word om miljoene liters water per dag te kan ontsout.

Die aparate en toerusting wat tot hede ontwikkel is, ontsout wel, maar is nie naastenby voldoende om die miljoene mense wat sonder skoon water moet leef, te bedien nie.

Na raming is meer as 3 miljard mense sonder skoon water, en daardie getalle styg daagliks terwyl die beskikbare water steeds veels te min is.