Verstaan die argitektuur van oglokrasieë oligargie

Meeste mense verkeer onder ʼn grondliggende wanbegrip.

Daarom is – uit oogpunt van die maghebbers en hul steunbasis – die nuwe SA wesentlik ʼn sukses, wel met enkele slaggate hier en daar.

Die belangrikste begrippe:

            DEMOKRASIE

Gelyke, maar gekwalifiseerde stemreg, in VOLKS-verband. 

Die belangrikste kwalifikasies is volksbelang (eiendom; ekonomies bydraend) asook gesonde verstand – ʼn begrip van die sake van die dag.

            Demokrasie loop hand-aan-hand met verantwoordbaarheid van verkose leiers.

            Demokrasie in SA het in 1902 ten einde geloop!

OLIGARGIE

Enige bedeling waar ʼn bepaalde elite die beleid en regering bepaal, ʼn kern-kenmerk van party politiek.

Politieke partye se federale rade is die hoogste party-gesag; hulle doel is mag, sentralisering en beheer.  Wanneer politici praat van “magsdeling” of “regering van nasionale eenheid” verwys dit na hierdie binnekringe.

            OGLOKRASIE

            Regerings-oorheersing deur die massa.

In konteks van die Afrika kultuur – wat oorheersing deur die leiersfiguur as norm aanvaar – vloei die laaste twee saam in ʼn duiwels-pakt: SA se parlementêre regime.                    

Die massa-stem word in SA gemonster deur ʼn regerende elite, met belastinggeld.

Die ANC se groot 6 is wel die belangrikste van hierdie elite, maar die ander partye is gewillig aandadig tot die onderdrukkende party-oligargie.

Verdeel die kiesers-publiek; mislei hulle tot effektiewe feodale slawerny deur die multi-vlak belasting stelsel.

Die oligarge in elke party deel die mag en die geldelike voordele van regering.  In die SA parlementêre bedeling speel die (sogenaamde) opposisie die sleutelrol van judasbok:

HULLE MOET DIE MINDERHEDE ONDER DIE WANINDRUK HOU DAT HULLE “STEM TEL”.

Die massa word uitgebuit, maar is self instrumenteel in hulle hierdie uitbuiting deur gewillig die spel te speel volgens die verdraaide reëls van die maghebbers.

En die media speel hofnar.

Danksy die rewolusionêre denke van die humansisme, word ander invloedsfere ook betrek by die grootste sosiale bedrog sedert die Russiese rewolusie:

            Georganiseerde arbeid monster die stemme.

Burgerlike organisasies – in wese die blok groepe van stalinistiese beheer.

Besef dan dat belasting en dienstegeld slegs deur ʼn kwynende minderheid betaal word, dan besef enige regdenkende hoe uitbuitend die SA samelewing ontwerp is:

Want elke (nie-swart) betaler van belasting en dienste betaal die verbruik van byna 10 ander wanbetalers.

Dan moet hierdie groep natuurlik, sou hulle dienste soos veiligheid of opvoeding wil bekom, dit in die privaatsektor doen.

Voeg hierby die regering se beplande nasionalisering van mediese sorg en pensioene, dan gaan 4 miljoen in die toekoms net meer en meer moet betaal.

Die opposisie, die media en die burgerlike samelewing het een gemeenskaplike doel:

Hulle moet die leuen van “demokrasie” en “ons eie stem” in stand hou – nieteenstaande die waarheid.

Wat is daardie waarheid?

Die gemene deler is die seegras-web waardeur elke fasset van ons openbare lewe beheer word – of deur die regering, of deur die meelopers hierbo uitgewys.

Eerlike, hardwerkende en gelowige minderhede is in ʼn knyptang:

Aan een kant ʼn stalinistiese regering;

aan die ander kantsosialistiese vakbond-strukture wat ons kultuur en geskiedenis kaap.

(daardie vakbond wat graag saam met COSATU staak; volksmoord ontken; saam met die ANC wil struggle liedjies sing – ONTHOU 2012!  ONTHOU 2015!)

DIE ANTWOORD?

Ons moet ons kultuur en ons waardes opnuut duidelik definieer – nie herdefinieer soos die populiste verkies nie, maar terugkeer na wat ons eens was.

            Gelowig. Hardwerkend. Eerlik. Barmhartig.  Mededeelsaam.

Ons moet ons volks-huis herbou sonder die liberale dros, op die beginsels van 1652, 1838, 1881 en 1933.  Dan mag ons weer hunker na volhoubare vryheid.