Rebellie of oproer  –  Liberale woordspel

Insiggewend begin sogenaamde dinkskrum-instansies met openbare veldtogte om die onlangse oproerige rebellie in SA te versag na blote stropery en misdadigheid.

Dit was inderdaad ʼn sterk element van die onlangse gebeure – tipies aan die kultuur wat ons bedreig.  Maar mense moet opportunistiese diewery onderskei van onderliggende rebellie.

Heel korrek het president Ramaphosa uitdruklik verwys na die aanval op die land, gesagstrukture, openbare orde as INSURREKSIE – daarom het hy die weermag opgeroep.

(as gewelds-aanstigter van formaat, ken hy immers die strategië)

En vir onpartydige, self-denkende’s was dit duidelik:

Die gebeure wat ontvou het rondom die Zuma-gevangeneming was niks anders as gepoogde rebellie nie – INDERDAAD ʼn gepoogde staatsgreep.

Rebellie of staatsgreep word bepaal deur die optrede, DIE DOEL van optrede, die MOBILISASIE van privaat magte, AANVALLE op bestaande gesag.

            Nie die sukses aldan nie.

Wat was die Zuma-kamp se doel?

            Dieselfde wat dit sedert 2017 is: OM MAG TERUG TE PALM.

            Met ander woorde: hulle wil die regering VERVANG.

En hul gekose kanaal is anargie, vorming van plaaslike magsblokke.

Die klassiek-kommunistiese kader-selle, wat woonbuurtes onregeerbaar maak.

Ons sien nou hoe die liberale toesmeer masjienerie in hoogste versnelling aanhou werk: fop inligting en blatante leuens word luid versprei.

Dit verbaas egter nie. 

Lesers word wel opgeroep om nougeset te let op WIE hieraan meedoen …

Leer jou vyande ken …

Lesers word óók herinner aan die feit dat die hele wrang konsep van ʼn “nuwe SA” berus op waansin en leuens.

Dieselfde stemme wat sedert die jare 70 en 80 “vrede, vrede” predik is agter die nuutste leuens.

            Onthou die kerke se stem …

            Onthou die stemme uit Dakar …

            Die sanksies en ander geldmag manipulasie van besighede …

            Die 1989 staatsgreep en die 1992 desimering van die veiligheidsmagte …

            En die mees berugte “wigte en teenwigte” in mense heugenis …

MAAR ONTHOU DIE GEWILLIGE ORE – daardie 69% …

            Geestes-nasate van joiners, hensoppers …

Die kiesers wat hulle steun verleen het aan die Prog’s van eergister, wat teen Hertzog tot Verwoerd geveg het, wat teen alle gesonde verstand in die land weg-gestem het!

Want uiteindelik, soos die ondenkende massa’s van Julie, is dit die ondenkende kiesers wat die direkte skade aanrig.

Die politikus is bloot die stelende, moordende hande – hulle diefstal en moord is egter “wettig” solank die meerderheid daarvoor STEM.

Waarom moet ons hierdie waarhede onthou?

Waarom moet ons Julie se gebeure korrek ettikitteer as ʼn rebellie?

Belangrikste:

sodat ons voorbereid kan bly, want midde anargie is daar slegs jou eie om op te steun.

sodat ons die rolspelers kan eien vir wie en wat hulle werklik is – veral “ons mense” wat gretig meedoen aan anargie, onder vaandels soos “buurtwagte”.

(wat toenemend ontaard in mags-klieks landwyd)

OOK SODAT ONS – GELOWIGE AFRIKANERS – NIE DIESELFDE FOUTE HERHAAL NIE.

Daar is grondliggende verskille tussen regmatige verset – wat minderhede se laaste uitweg is teen rasse-onderdrukking – en magsdronk rebellie.

Daar is grondliggende verskille tussen self-beveiliging, en onregmatige magsgryp wat anargie bevorder.

Dit sal lesers loon om hulleself toe te rus met kennis, maar veel belangriker om terug te keer na die geloofswortels van Bartholomeusnag, Bloedrivier en Paardekraal.

Voeg u by u Bybelgetroue gemeente.

Voeg u by u Christelik-volkseie organisasies.

Waak teen humanistiese (anti-Christelike) magsgryp deur opportunistiese (mis)leiers…