Politieke wensdenkery en die stormwind

Verkiesings in SA is bloot ʼn sensus van politieke steun

MAAR die deelnemers aan verkiesings verleen ʼn berekende vals skyn van regmatigheid aan die Suid-Afrikaanse rasse-oglokrasie.

Húlle verleen regverdiging aan die wetgewend-verskansde onderdrukking van minderhede, in ʼn struktuur ontwerp vir wraak, vir die uitleef van gierigheid en haat.

Wat in ander omstandighede ʼn burgerlike plig – stemreg kom met verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap waarin jy leef – sou wees, is deur liberale naïewiteit misvorm tot ʼn instrument van onderdrukking.

Elke kruis op ʼn stembrief, is ʼn stempel op volksmoord, haat, rowery, kwota’s …

En dieselfde doodgewoon stompsinnigheid van die meerderhede, beteken dat politieke wensdenkery is aan die orde van die dag.

Die politieke proses is waarvoor almal hulle beywer.

Politici lieg oop en bloot – hulle prys is buitensporige “vergoeding” uit die openbare beurs.

Politici beloon die massa nuttige idiote met toelaes en “gratis” dienste aan die lae- en middel inkomste stemvee – uit die meerderheids-demografie.

Ander kry “kontrakte” om goed en dienste te lewer, teen gemanipuleerde tender-bedrae.

ALLES óók uit die openbare beurs – en minderhede se enigste rol is om die belastings en dienstegelde te betaal waarmee die korrupte siklus befinds word.

SA is nie op pad na sosialisme nie – sosialisme is onkeerbaar-diep ingebed in ons openbare lewe!

Wiskundig kan geen koalisie van partye die ANC-EFF ontsetel nie.

En diegene wat begin voorspel dat die skeuring van die ANC ons “politieke behoud” gaan wees, is duidelik geen benul van die werklikheid nie.

Sou die ANC skeur, gaan die narre-drama wat tans in Luthuli-huis afspeel, bloot verskuif na die parlement.  Die huidige ANC-EFF-DA ras-behepte toutrek gan bloot tot ʼn minder werkbare viervoudige ewewig struktuur verval.

Ons beleef sedert 2016 hoe Afrika-koalisies ons grootste stede lamlê en korrupsie bloot versnel – ongeag wie in beheer is.

ANC-skeuring gaan hierdie onhoudbare situasie bloot tot die nasionale vlak verskuif.

En die afgelope weke se geweldadige aandrang van massa’s op hul eie wil – massa’s wat te onopgevoed is om verantwoordelikheid te aanvaar vir hul stembrief-keuses – is besig om die nuwe normaal word.

            Onthou Kenia, Kongo, Angola, Rhodesië …

Die onvermoë van die owerheid en die vrysinnige geweldadigheid van anargie wat in dele van Durban en Pietermaritzburg losgebars het, gaan meer algemeen word. 

In die plek van één korrupte regering, één korrupte polisiemag, gaan ons gefronteer word met veelvuldige rowerbendes wat reg in eie hande neem.

Die stormwind lê nie meer in die toekoms nie, daar is geen ontsnaproete hieruit nie.

Die wind wat politici en hul nuttige idiote saai sedert die laaste dekades van die vorige eeu het hierdie stormwind gebaar …

Ons moet ophou om op eiers te loop “om gevoelens te spaar”, want

WIE GAAN JY VERTROU IN SULKE STORMAGTIGE OMSTANDIGHEDE?

Die dwaas wat reeds 3 dekades lank stem vir ʼn “beter toekoms”?

Die burgerlike samelewing wat alles wil verander – binne dieselfde verrotte karkas?

Die politici wat die probleme veroorsaak?

Die huigelaars wat enige slagspreuk sal onderskryf, solank iemand anders húlle dra?

Die “patriotte” wat nie kan wag om die sport-afgod te aanbid, hulle kinders te offer in sinkretistiese skole of hulle volksgenote sal werkloos laat ter wille van kwota-kontrakte nie?

Maar dit is inderdaad donkerste voor die nuwe dag breek.

Deel van ons volksbesit is (was?) gesonde verstand.  Wysheid.

Daarom kon Paul Kruger kop en skouers uitstaan bó tydgenote, ongelowige tydgenote.

MITS ons ons gesonde verstand gebruik.

MITS ons wysheidsoek – dieselfde Wysheid wat Hugenote en Geuse vier eeue gelede gevolg het.

Weliswaar deur ontwrigting, ontnugtering en beproewing, maar dit is ewige Wysheid wat volke toerus vir ware vryheid.