Orkaan Grace tref Meksiko

Orkaan Grace, wat vernietigend was in Haiti, het nou die Meksiko golf vir die tweede keer getref, maar hierdie keer is die kategorie drie storm veel erger as die eerste keer.

Die orkaan het saam met die geweldige winde, ook swaar reën gebring wat tot geweldige oorstromings gelei het, en wat grond en modder verskuiwings veroorsaak het.

Stormsterk winde van tot 200 kilometer per uur het huise se dakke eb vensters beskadig terwyl los voorwerpe soos papier deur die lug gewaai is. Groot bome het geswig onder die geweldige krag van die wind, en talle paaie en brûe is gesluit weens die versperrings wat alles blokkeer.

Alhoewel ʼn orkaan waarskuwing uitgereik is, en mense gepoog het om hulle eiendom te beskerm, het vloedwaters menige huise en ander geboue beskadig, waarvan talle nie herstel kan word nie.

Meer as 8,000 veiligheidswerkers en soldate is opgeroep om hulp te verleen, president Lopez Obrador het mense versoek om nie te probeer reis op die gevaarlike paaie nie.