Nie geïmmuniseerde betaal meer

Discovery Life

Die Discovery Life versekeraars het aangekondig dat hulle ʼn hoër premie sal hef op kliënte wat van nou af aansoek om versekering doen, maar nie ingeent is teen die koronavirus nie.

Die maatskappy is die eerste wat so ʼn ernstige stap volg, en redeneer glo dat die risiko van mense wat nie geïmmuniseer is nie, veel groter is, en kan dus meer eise teen die maatskappy veroorsaak.

Discovery sê egter dat die maatreël geld vir persone wat te kenne gee dat hulle nie bereid is om ingeënt te word nie, want daar is baie mense wat wel bereid is om geënt te word, maar wag nog daarvoor omdat die stelsel in SA nog te stadig vorder.

Die nuwe bepaling van Discovery is aan die media oorgedra deur die hoof uitvoerende beampte, Riaan van Reenen wat daarop wys dat dit slegs van toepassing is op nuwe kliënte wat nou aansoek doen om versekering, en aangedui het dat hulle nie ingeënt wil wees nie.

Waarnemers sê hulle glo die ander maatskappye in die lewensversekering bedryf sal heelwaarskynlik soortgelyke bepalings inbring om die risiko van vervroegde eise te verminder. Dit is egter nie bekend wat die verhoogde premie by Discovery sal wees nie.