Lewensbrood

Josua 7

8   Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het?

9   En as die Kanaäniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei; wat sal U dan vir u grote Naam doen?

10   Toe sê die Here aan Josua: Staan op; waarom tog lê jy op jou aangesig?