Lewensbrood

Josua 6

12  En Josua het die môre vroeg klaargemaak, en die priesters het die ark van die Here gedra;

13  en die sewe priesters wat die sewe ramshorings gedra het, het voor die ark van die Here gedurig geloop en blaas op die horings, terwyl die gewapendes voor hulle loop; en die agterhoede het agter die ark van die Here aan gegaan, terwyl gedurig op die horings geblaas word.