Lewensbrood

Josua 6

10  En Josua het aan die volk bevel gegee en gesê: Julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie tot op die dag dat ek vir julle sê: Skreeu! dan moet julle skreeu.

11  Toe het die ark van die Here om die stad getrek, een keer rondom; daarna het hulle in die laer gekom en in die laer die nag oorgebly.