Lewensbrood

Josua 5

7   Maar in hulle plek het Hy hul seuns gestel; dié het Josua besny; want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie.

8  En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laer gebly totdat hulle gesond was.

9  Toe het die Here vir Josua gesê: Vandag het Ek die smaad van Egipte van julle afgewentel. Daarom het hulle dié plek Gilgal genoem tot vandag toe.