Eerste tolke van Afghanistan land in VSA

Die eerste klompie van die sowat 20,000 tolke het uit Afghanistan in die VSA aangekom waar hulle ʼn nuwe lewe sal begin.

Die moontlikheid dat daar in totaal 50,000 uit Afghanistan na die VSA sal verhuis word verwag, aangesien die tolke, wat die VSA soldate oor ʼn tydperk van 20 jaar bygestaan het om te kon kommunikeer met die Afghane, het met die vertrek van die soldate, vir hulle lewens gevrees.

Die Taliban rebelle beskou die tolke as verraaiers, maar die Amerikaanse troepe sou nie behoorlik kon optree met opleiding en ander bystand aan die regeringsmagte as daar nie van tolke gebruik gemaak kon word nie.

Die Amerikaanse regering het besluit om die tolke en hulle familielede ʼn nuwe tuiste te bied vir die diens wat hulle oor twee dekades gelewer het.

Die eerste Afghane, bestaande uit ʼn groep van 200 tolke het gevra of hulle  as asiel soekers na die VSA mag gaan, en die VSA regering het die nodige toestemming daartoe verleen, wat gelei het tot hulle aankoms die afgelope naweek.

Die Biden regering het gesê die tolke sal hervestig word in sekere gebiede, en toestemming sal verleen word aan al die tolke wat versoek om hervestig te word.