Volkere skeiding teenoor rassisme

Dit is belangrik om die waarheid oor rassisme in perspektief te stel.

Rassisme is bloot ʼn vorm van haat, afguns, hoogmoed.

Dit manifesteer vandag veral as hoogmoed, verdoesel agter ʼn vals slagoffer-naratief.

Suid-Afrika voor 1994 was die land van die Afrikaner:

            Ons het die land ontworstel deur sweet en bloed, oor meer as drie eeue.

            Die land was so goed ontwikkeld, dat migrante-arbeid hierheen gestroom het.

REGMATIGE volkere-skeiding is toegepas, met goeie rede, soos die geskiedenis sederdien by herhaling bewys het.

REGMATIG, omrede die RSA geografies en staatkundig los gestaan het van etlike swart state.

State waardeur ander volke is redelike geleentheid en ruimte tot selfbeskikking gebied.

Maar die inherente korrupte aard van hulle leiers – die produk van húlle eie kultuur en gewoontereg – het slegs hul eie belange gedien.  NET SOOS VANDAG.

AFSONDERLIKE STATE, AFSONDERLIKE STRUKTURE!

Onderskeid, ten gunste van eie burgers was dus áltyd billik.

Suid-Afrika na 1994 is ʼn hoogs rassistiese struktuur, ontwerp om te onderdruk, te ondermyn en uit te buit.

Die vals slagoffer-naratief word grondwetlik verskans – onreg word as reg verklaar, alles in die doelbewuste vals skyn van “regstel van ongelykheid”.

Die “nuwe” Suid-Afrika is een van die mees onverdraagsame en rassistiese state in die geskiedenis van die mensdom.

Onregmatige diskriminasie op grond van ras teen minderhede!

Want die nuwe SA is ʼn eenheid-staat – énige diskriminasie is dus outomaties onbillik.

Maar die haat, afguns en rassisme, wat met vals kalk wit gepleister word, spreek van die doods-kultus van die meerderheid – ʼn meerderheid wie se haat en afguns die afgelope weke duidelik en onmiskenbaar manifesteer het in plundering.

En dit is nie uniek aan SA nie, maar wek uniek aan die volkere-groep:

In die VSA en Europa is dieselfde misdadigheid ewe algemeen.

Dit is daarom tyd dat Jan en alleman vir eens en altyd hulle oë oopmaak. 

Die gewaande eenheids-reënboog het in die geskiedenis van die mensdom nooit gewerk nie, en sal dus ook nie hier werk nie.

Die blote wiskunde gaan mense dwing tot herbesinning: 4 miljoen (en dalende) belanstingbetalers kan nie NOOIT 50+ miljoen (en groeiende) onproduktiewe, onopleibare massa’s onderhou nie.

Die oplossing is te vind in die terugkeer na die strukture en na die skeiding van die vorige bedeling.

Waar ons dit nie tans staatkundig kan deurvoer nie, moet ons innoverend werk aan oplossings om ons hulpbronne te monster ter wille van ons volks-toekoms.

Ons moet ons belasting-bydraes planmatig verlaag, deur aanwending ten behoewe van ons volksgenote en volkskinders, eerder as winste wat die massa letterlik verorber.

Gaan ons volk terugdraai na die volks-nasionalisme wat ons land eens groot, wêreldklas gemaak het?