Verdien ons dit?

Ons land is opnuut in onsekerheid gedompel deur ʼn magsdronk ANC.

Terwyl ons besighede opnuut gesluit, ons werke opnuut op die spel geplaas word – nie om die gesondheids-krisis waaraan ons roekeloos blootgestel word gering te skat nie – gaan die regering net voort om geld te spandeer wat vier, vyf, ses geslagte nog aan sal afbetaal …

Van Mboweni se “geen verhogings” het dadels gekom – daar word nou gans maandelikse kontant-bonusse aangebied om ʼn staking af te weer.

            Dit vir ʼn onbevoegde, onproduktiewe en oneerlike staatsdiens.

            ʼn Staatsdiens wat teen internasionale standaarde 40-60% oorbetaald is!

Eskom reddingsboeie, SAL reddingsboeie – en nou ook ʼn batestroop “privatisering”

Hierdie week voeg SAID kommissaris Kieswetter sy stem by die politieke polemiek:

            Hy erken welliswaar dat dienslewering swak is …

            Maar beweer dan enige belasting boikot benadeel “weerlose en arm mense” …

            Benewens dat hy polities neutraal behoort te wees, is dit ʼn blatante LEUEN.

(Oorwegend blanke) BELASTINGBETALERS is die enigste wie benadeel word!

Die sogenaamde “weerlose’s” STEM vír armoede, vír korrupsie, vír swak diens!

Hulle kry presies hulle loon – die loon wat hulle verdien vir hul indirekte onderdrukking en plundering deur aandrang op gratis dienste, hul aandrang op “gelykheid” …

Hierdie meerderheid-keuse vir “inklussiewe regering” verwoes die land met sluitings, terwyl hospitale bankrot gesteel word – danksy die inheemse, parasietiese kultuur.

Die regering wil wetsgehoorsame burgers ontwapen, terwyl die SAPD strompel van korrup tot onbevoeg.

Onteiening dreig oor alles – grond, besigheidsbates, aftree-spaarplanne …

En mense maak by die MILJOENE beswaar. 

Eendersyds heel regmatig en bemoedigend – wel 29 jaar laat laat, maar minstens ontwaak meer en meer tot die werklikheid van kommunistiese mag-sentralisering en die vergrype wat noodwendig daarmee saam gaan.

Hierdie beswaarmakers wil nog nie glo die korrupsie is endemies nie; hulle hou blindelings vas aan die vals ideologië van die verligting, die Mandela mite, leë wensdenkery

Almal voel “ons verdien beter” …

VERDIEN ONS VOLK BETER AS WAT ONS TANS BELEEF?

Leser – voor u daardie vraag antwoord:

            Hoeveel het na 27 Junie 2021 beswaar gemaak teen kerk-sluiting?

            Waar was u Sondagoggend, 4 Julie 2021?

            (wie gesond is; wie verlede week werk toe, winkel toe gegaan het …)

            Hoe vergelyk “voet-verkeer’ elke Sondag tussen winkels en kerke?

            Waarom is daar skaars 5 000 kinders in CVO skole?

            Waarom worstel diakonië om middele vir ons armes te versamel?

            (maar populistiese insamelings wat mense eer word ruim ondersteun …)

Ons mag met dankbaarheid erken daar ís ligpunte in ons volk, wie God en Sý kerk, Sý eer eerste plaas.Vir wie kinders die gawe van God is vir ons volks-voortbestaan, wie daarom in Sý vrese onderrig moet word.

Wie se dag heilig is …

Wie se skepsele, ons naaste, na vermoë bygestaan en onderskraag moet word.

Maar daarmee saam moet ons bely:

            Ons almal skiet sekerlik kort in ons strewe – veral waar die lewe drúk.

            Baie dae twyfel ons seker makliker as wat ons dalk wil erken.

 Maar ons moet veral bely – ONS VOLK IS DEEL VAN DIE PROBLEEM. 

En waar baie, in persoon, dalk hul beste doen, dring één vraag toenemend na vore:

            IS ONS BEREID OM ONS VOLK TE VERDEEL ter wille van beginse?.

            Om die dooie ledemate af te ruk, voordat dit die liggaam onredbaar vergiftig.

            Of is ons in ons diepste wese té vreesagtig …

Want die één skuld wat op die oorgrote meerderheid rus, is aanvaarding van ander se openbare vergrype in die naam van “verdraagsaamheid” en “volks-eenheid”.

Daarmee word ons volk en ons kinders aan die regmatige verval van ons land oorgelaat!