Solidariteit in noodweer of eenheid?

Die geweld wat oor SA losgebars het die afgelope week kom as “skok” en “verrassing” vir almal – selfs die owerhede pleit “intelligensie was laat” …

“Intelligensie” is inderdaad skaars in ons dag, in die raadsale van ons land, maar veel meer in die publiek wie stem vir daardie gebrekkige intelligensie wat raadsale beset.

Die linksgesinde media het hierdie week in hoogste versnelling gegaan om die geweld toe te dig aan ANC-faksies, aan armoede/ongelykheid, aan frustrasie hiermee.

Die aanstigters van die geweld haal selfs die geykte “wit minderheidsbelange” op en hoofstroom media betreur “apartheids-geweld”.

Namate die brandpunte stiller raak, verskuif die fokus nu na “solidariteit” – hoe sterk die land se mense kán saamstaan en hoe SA se mense in die gees van solidariteit, van eengesindheid en “ubuntu” sal saamstaan en “heropbou”.

WAT IS DIE WAARHEID?

Heropbou sal nie nodig wees waar wet en orde deel is van mense se opvoeding nie.

Armoede spruit DIREK uit korrupsie, welvaart uit harde werk is NIE ongelykheid nie.

Solidariteit in noodweer spreek NIE van eenheid nie, bloot van ʼn gemene NOOD.

DIE LEUENS VAN WOORDROOF is besig om ʼn derde en ʼn vierde geslag te mislei.

Ouer lesers sal “verbind die kolletjies” onthou – ʼn lewens-noodsaaklike vaardigheid!

Nieteenstaande die volume van inligting, is mense se vermoë om met onderskeidingsvermoë die inligting te interpreteer, grootliks beperk.

            Want die mensdom van hierdie eeu se geestesoog, se harte, is DUISTER.

Hierdie week se geweld, en die media berigte daaromtrent, is bloot linkse skade-beheer.  Maar daar is ligpunte van waarheid vir lesers met die intelligensie om dit te eien:

            Daar is inderdaad ʼn derde mag – die binnekring van ANC mags-konsentrasie.

Dieselfde binnekring wat Mandela destyds op SA losgelaat het, kommunistiese selgroepe wat die ANC politburo in beheer hou agter die skerms.

Wanneer hul manipulasie nie die gewenste uitwerking het nie, span hulle anargie en bandelose geweld in – soos in die jare 50 tot 80, soos in 1990-94.

            NIKS NUUT NIE …

Voorts is die politieke strooipoppe bloot die wekroep aan ʼn massa-nasie sonder morele waarde, sonder sin vir verantwoordelikheid.

Sonder die inbors of selfdissipline om hulle SELF te verbeter deur werk – weinig beter as hienna’s wat ander se arbeidsvrug plunder in ʼn waan van “entitlement”.

MAAR, soos met enige suksesvolle propaganda, is die kern van elke strooipop ʼn waarheid wat só ooglopend is, dat dit nie ontken kan word nie – maar deur woordroof verdoesel, en weens gebrek aan intelligensie, WYD GEGLO WORD.

Wanorde en anargie spruit uit ʼn gebrekkige waardestelsel – nie uit armoede nie!

Dieselfde wanorde was sigbaar in die mobilisering van sommige gemeenskappe:

daar is inderdaad géén regverdiging vir geweld óf weerwraak nie.

Dát gemeenskappe saamstaan in noodweer, moet daarom ook géénsins verwar word met grondliggende volks- of nasionale eenheid nie.

Die nood van geweld, óók die nood weens afwesigheid van owerhede en orde op elke vlak, was bloot die katalisator vir tydelike samewerking.

Grondliggende verskille was óók duidelik geïllustreer waar groepvorming in verdediging sekere demografiese werklikhede bevestig het.

Wanneer die gemoedere kalmeer het, moet nugter denkers die volgende raaksien en moet ons bede wees vir volks-leiers van inbors en geloofs-oortuiging, want:

  1. Die grondliggende oorsake van élke krisis in SA is tweeledig:

in eerste instansie, miskenning van God en die verwerping van Bybelse grondslae van gesag, staat en samelewing;

politieke eiebelang oor die hele spektrum van partye, wat lei tot institusionele korrupsie, ongeag wie in beheer is op ʼn gegewe tyd.

  1. Die leierskap-vakuum reflekteer bloot ʼn SA samelewing arm aan waardes, ten diepste die poel waaruit politieke korrupsie gevoed word.
  2. Die oplossing was reeds in die jare 50 duidelik: skeiding volgens volkere, geskoei om sinvolle samewerking, maar los van die meulsteune van sosialisme en getalle-oorheersing.

Die afgelope week wys, wéér eens, dat die morele verrotting strek tragies wyd, ook onder ons “eie mense” in die breë gesien.

Mense mobiliseer om hulle eiendom te beskerm – ja, ook hul gesinne – maar steeds ywer meeste slégs die aardse …

            Mense word opgeroep “bid vir SA” … insiggewend NIE deur politieke leiers nie.

Maar weinig protesteer teen volgehoue sluiting van kerke.

Nog minder ag God belangrik genoeg om Hom te gehoorsaam …

Om Sondae Sý lof te besing, Hóm te verheerlik in sy erediens …durf ons Maandag bid vir ons land, ons rykdom, ons aardse skatte?