SA inwoners het te veel skuld

Die skuldlas van die grootste aantal mense met ʼn gereelde inkomste, se skuldlas is veels te groot, sê ekonomiese deskundiges.

Die Suid-Afrikaanse goed ontwikkelde finansiële stelsel het daartoe meegehelp om ʼn skerp styging na krediet te veroorsaak, veral in die tyd wat die ekonomie swakker was en inkomste van menige mense gedaal het.

Alhoewel die gebruik van krediet nie net nadele het nie, en die ekonomie daardeur gestimuleer word, is die huidige stand van die skuldlas van die burgery te hoog.

Volgens kenners spandeer die werkende mense tans tot 75% van hulle inkomste om skulde te delg, wat dikwels lei tot gedwonge besnoeiings in die aankoop van noodsaaklike lewensmiddele.

Voor 1994 was mense met ʼn gereelde inkomste se skuldlas sodanig dat hulle 60% daarvan aan skulde moes afstaan, waarvan ʼn eie woonhuis, en dikweld twee voertuie, die grootste deel beslaan het.

 Volgens die SA Reserwebank is 70% van die skulde gekoppel aan lang-termyn projekte soos huisverbande. Die aanwending van so baie geld om elke maand se skuld verpligtinge na te kom, is nadelig vir die huishouding en neig die gesin tot ʼn laer lewenstandaard, is gesê.

Die ekonomiese adviseurs wys daarop dat baie mense nie meer skuld kon kry by sy bankier nie, en na privaat instansies is waar hulle swaar aan rente dra wat die terugbetaling soveel moeiliker maak.